Türkiye’de Yenilikçi Girişimcilik Yükselişte

by Bayilik Lobisi

On ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde %51,3’ü yenilik faaliyetinde bulundu. 10-49 çalışanı olan girişimlerin %49,3’ü, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %57,5’i ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %65’i yenilik faaliyetinde bulundu.

Yenilikçi girişimlerin oranı %51,3 oldu
On ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde %51,3’ü yenilik faaliyetinde bulundu. 10-49 çalışanı olan girişimlerin %49,3’ü, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %57,5’i ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %65’i yenilik faaliyetinde bulundu.

Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı %54,2 iken; hizmet sektöründe bu oran %47,8 oldu.

Girişimlerin %38’i ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu
Girişimlerin %38’i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden girişimlerin oranı %20,4, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan girişimlerin oranı ise %5,5 oldu.

Girişimlerin %41’i organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu
Girişimlerin %41’i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda girişimlerin %28,5’i organizasyon yeniliği, %33,6’sı ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde işbirliği oranı %17,6 oldu
Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde %17,6’sı diğer girişim veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. İşbirliğinde bulunan girişimler en fazla %86,9 ile makine, teçhizat, malzeme ve yazılım sağlayıcıları ile işbirliğinde bulundu.

İşbirliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında %97,2’si yurtiçinden, %30,1’i Avrupa Birliği üyeleri ve %8,2 ABD’den, %14,5 Çin ve Hindistan’dan, %21,5’i diğer ülkelerdendi.

Girişimlerin %29,2’si finansal destek aldı
Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde %29,2’si finansal destek aldı. Finansal destek alan girişimlerin %94,5’ine merkezi kamu kurum/kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, %12,1’ine yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, %5,3’üne ise Avrupa Birliği Kurumları destek verdi.

Organizasyon yeniliği en çok iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yapıldı
Girişimlerin %28,5’i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon yeniliği yaptı. Organizasyon yeniliği yapan bu girişimlerin %80,7’si iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yeni yöntemler kullandı, %69,3’ü organizasyon süreci için yeni iş yöntemleri ortaya koydu, %25,1’i de diğer girişimler veya kamu kuruluşları ile işbirliği, ortaklık, taşeronluk vb. yollarla yeni yöntemler kullandı.

Pazarlama yeniliği en çok ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yapıldı
Girişimlerin %33,6’sı 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde pazarlama yeniliği yaptı. Pazarlama yeniliği yapan bu girişimlerin %59,6’sı ürünün tasarımı veya ambalajının estetiğinde önemli değişiklikler yaptı, %58,5’i ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam teknikleri kullandı, %54,3’ü ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yeni metotlar uyguladı, %46,5’i de yeni bir satış veya dağıtım yöntemi uyguladı.

Yenilik faaliyeti yapmaya zorlayan bir neden olmaması %84,7 ile ilk sırada
Girişimlerin %48,7’si 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulunmadı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin %84,7’si yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmadığını belirtirken, %15,3’ü ise yenilik faaliyetini engelleyen faktörlerin fazlalığını en önemli neden olarak gösterdi.

Benzer İçerikler

Yorum Yaz

×

Merhaba!

Bayiliklerle ilgili bilgi almak için danışmanlarımızla iletişime geçebilir ya da bayiliklobisiofficial@gmail.com mail adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz..

× WhatsApp Danışma Hattı